zavřít
přidat film

Herec

 • Tai shan tu long (1980)
  Tai shan tu long (1980)
 • Tian tang qi yu (1970)
  Tian tang qi yu (1970)
 • Zhen zhu feng yun (1968)
  Zhen zhu feng yun (1968)
 • Xishuai huangdi (1966)
  Xishuai huangdi (1966)
 • Huang jin wan liang (1965)
  Huang jin wan liang (1965)
 • Jin ying (1964)
  Jin ying (1964)
 • Dong Xiaowan (1963)
  Dong Xiaowan (1963)
  role: Hong Chengchou
 • Xue di qing chou (1963)
  Xue di qing chou (1963)
 • Lang zi shuang wa (1962)
  Lang zi shuang wa (1962)
 • Wo men yao jie hun (1962)
  Wo men yao jie hun (1962)
 • Lei yu (1961)
  Lei yu (1961)
  role: Lu Gui
 • Bi bo xian lu (1960)
  Bi bo xian lu (1960)
  role: Jin Chong
 • Wu gu niang (1960)
  Wu gu niang (1960)
 • Tong ming yuan yang (1960)
  Tong ming yuan yang (1960)
 • Xiao mi qu shi (1958)
  Xiao mi qu shi (1958)
  role: Jin Baiwan
 • Qing dou chu kai (1958)
  Qing dou chu kai (1958)
 • Qiang xin lang (1958)
  Qiang xin lang (1958)
  role: Wang Xia
 • Yan mei er (1958)
  Yan mei er (1958)
  role: Mr. Yan
 • Xiao ge zi gu niang (1958)
  Xiao ge zi gu niang (1958)
  role: Mr. Qian
 • Mo ying (1957)
  Mo ying (1957)
  role: Gao Zhan-shan
 • Ding xiang gu niang (1957)
  Ding xiang gu niang (1957)
 • Ni lu feng yun (1957)
  Ni lu feng yun (1957)
  role: Manager Wong
 • Ming Feng (1957)
  Ming Feng (1957)
  role: Feng Leshan
 • Mei gui yan (1956)
  Mei gui yan (1956)
 • Da fu zhi jia (1956)
  Da fu zhi jia (1956)
 • Du hui jiao xiang qu (1954)
  Du hui jiao xiang qu (1954)
  role: Boss Tao
 • Yan shuang fei (1954)
  Yan shuang fei (1954)
 • Zi mei qu (1954)
  Zi mei qu (1954)
  role: Manager Wang
 • Bai bao tu (1953)
  Bai bao tu (1953)
 • Bai ri meng (1953)
  Bai ri meng (1953)
  role: Wang Zhuzhai
 • Jue dai jia ren (1953)
  Jue dai jia ren (1953)
  role: King Wei
 • Shui hong ling (1953)
  Shui hong ling (1953)
 • Mi yue (1952)
  Mi yue (1952)
 • Wu ming shi (1947)
  Wu ming shi (1947)
 • role: Shen Changling
 • Bai xue gong zhu (1940)
  Bai xue gong zhu (1940)
 • Gu dao tian tang (1939)
  Gu dao tian tang (1939)

Režisér

 • Xin hun di yi ye (1956)
  Xin hun di yi ye (1956)
 • Yi nian zhi ji (1955)
  Yi nian zhi ji (1955)