zavřít
upravit profil

narozena: 29. 6. 1891 Fiefhusen, Schleswig-Holstein, Germany  † Nortorf, Schleswig-Holstein, Germany

přidat film

Herec